tisdag, februari 01, 2011


Den nystartade konsttrion Flytande Galleriet inbjuder till DOP på Makeriet i Malmö!

Samtidigt som de initierar sin egen gemenskap så får galleriets gäster chansen att upptas i andra gemenskaper konstruerade av inbjudna konstnärer. Alla gemenskaper återfinns på kvällens meny där gästerna väljer efter behag. Flytande Galleriet kommer varsamt och med omtanke att vägleda gäster, samt själva bli vägledda, in i nya sammanhang. Kvällen bjuder på reflektion över gemenskaper som formas och löses upp och över de gränsdragningar som utgör maktstrukturers traditionella fäste.

Under kvällen kommer Flytande Galleriets medlemmar även framträda med
kortare performances

Flytande Galleriet är en nybildad konsttrio i Malmö som rör sig fritt och obundet i mötet mellan kropp, process, performance, dans, koncept, installation och text. De utgår ifrån det lokala där de långsiktigt arbetar med frågeställningar som är kopplade till de fysiska och sociala rum som de befinner sig i.

Flytande Galleriet är Miguel Cortés, Annou Nilson och Malin Skoglund – alla
tre med en bakgrund i den samtida danskonsten och verksamma i Malmö.
Tillsammans arbetar de för att skapa rum för konstnärlig forskning, möten och
processer – såväl för en publik som för mer renodlade samarbeten och
workshops mellan konstnärliga utövare i Malmö och Öresundsregionen.

Lördagen den 5 Februari från 17.00-midnatt!

VÄLKOMNA!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar